Tazkiyatun Nafs, Kunci Kebahagiaan

www.syahidah.web.id -Tazkiyah An-Nafs(membersihkan jiwa) merupakan salah satu tugas yang diemban Rasulullah Shalallahu ‘alahi wa salam. Allah berfirman,
“Dialah yang telah mengutus kepada umat yg ummi  seorang rasul dari kalangan mereka. Dia membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Sesungguhnya sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Al Jumu’ah : 2)
Karenanya, siapapun yang mengharapkan Allah dan hari akhir, mesti memperhatikan kebersihan jiwanya.
Allah juga telah menjadikan kebahagiaan seorang hamba tergantung kepada tazkiyah an-nafs. Hal ini disebutkan di dalam Al Quran setelah disebutkannya sumpah-sumpah secara beruntun. Suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hal lain.
“Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta apa-apa yang dibinanya, dan bumi serta apa-apa yang dihamparkannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, lalu Dia Allah mengilhamkan kepadanya mana yang buruk dan yang baik. Sesungguhnya telah mendapat kemenanganlah orang yang membersihkan (jiwa)nya. Dan merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy Syams : 1-10)
Kata tazkiyah berarti membersihkan atau menyucikan. Karena itulah sedekah harta dinamakan zakat, artinya dengan dikeluarkannya hak Allah dari harta itu, ia menjadi  suci, bersih.
Dalam buku berjudul Tazkiyatun Nafs Konsep Penyucian Jiwa Menurut Ulama’ Salaf karya Dr. Ahmad Farid, dikumpulkan hadits-hadits shahih tentang topik-topik pembersihan jiwa. Di sana disebutkan bahwa pilar-pilar tazkiyatun nafs dimulai dengan ikhlas kemudian niat, ilmu, hati, zuhud, nafsu, muhasabah, sabar, syukur, tawakal, mencintai Allah, ridha, raja’, khauf, dunia dan taubat.
In syaa Allah rubrik kajian MuslimahZone ke depan akan mencoba menyadur tema yang sangat penting ini secara lebih rinci.
(esqiel/muslimahzone/www.syahidah.web.id)